top of page

שרותי מטרייה למגזר העסקי והפרטי באיתור, השבחת נכסים ותכנון
 

איתור נכסים להשכרה/רכישה למשרדים

עיצוב ותכנון פנים


תכניות אדריכליות

 

היתרי בניה

רישוי עסקים

שרותים משפטיים

קבלני עבודה אמינים

שירותי הדמיה
 

עיצוב תאורה לפי תקנים
 

תכנון נגישות על ידי מומחה מורשה נגישות
 

מיתוג עסקי

 פיתוח נוף

בניה ירוקה

 הרצאות לבונים, משפצים וחברות

bottom of page