top of page

סביבת עבודה משרדית אינה נראית מזיקה  כיוון שגורמי הסיכון אינם נראים לעין מידית אולם הדברים הם לא בהכרח   כך והסביבה העסקית טומנת בחובה סיכונים שיש לתת עליהם את הדעת

 לדוגמה

,בסביבת עבודה פתוחה לעובדים מרובים

ממצאי מחקרים הוכיחו כי פתרונות אקוסטים לבעיות הרעש בסביבת עבודה פתוחה
שיפרו ב-48% את יכולת ההתמקדות של העובדים במילוי תפקידם

הפחיתו את הסחות הדעת ב-51%

והפחיתו את רמות הלחץ בעבודה ב- 27%

 

ריהוט: יש להתאים את הריהוט למשתמשים ומניעת נזק פיזיולי לעובדים על ידי ריהוט מתאים

 

:יש לתת את הדעת לנושאים כגון

 

 צפיפות ומרחבי מעברים מותאמים לכמות העובדים

אוורור

רצפה פנויה ממכשולים

מערכות חשמל רחוקות פיזית ממיקום ישיבת קבע של עובדים למניעת קרינה לא מייננת

רצפות לא חלקות מדי למניעת החלקת עובדים

תאורה נאותה ומותאמת לגודל החלל וצרכי העובדים

כיוון נכון של פתיחת דלתות

מערכות כיבוי אש

פתחי אש ויציאות חרום 

סימון ושילוט נאות של אזורי חשמל ויציאות חרום או כיבוי אש

שימוש בריהוט ובחומרי שיפוץ העומדים בתקנים

 

המידע באתר אינו בגדר ייעוץ או המלצה לפעולה. השימוש במידע הוא באחריות המשתמש בלבד ואינו מחליף 

bottom of page