top of page

קצת על עיצוב פנים למשרדים

שיפוץ משרדים כאשר עובדים נמצאים בו הוא עניין מורכב ודורש הרבה תיאומים ולוגיסטיקה

 

:התיאומים צריכים להיות בין הגורמים הבאים

מחלקת מחשבים ותקשורת בחברה  בכדי לשנע עובדים מאזור לאזור

קבלן השיפוצים

קבלני ביצוע עבודות אחרות

ספקים

הנהלת החברה

אב הבית של הבניין

עובדי החברה

 

לפני שמתחילים פרוייקט כזה יש להכין את התשתית לעבודות של כל הגורמים כמה שיותר מראש

 

          הכנת פרוגרמה וכל התכניות לביצוע * 

אישור לו"ז בתיאום עם ההנהלה והמחלקות הרלוונטיות * 

מכרז קבלנים והטמעת הלו"ז במדויק לביצוע העבודות * 

מכרז ספקים ולו"ז זמני אספקה תוך תיאום גם עם קבלן הביצוע הראשי * 

תיאום סופי של כל זמני ביצוע והאספקות * 

    הזמנת כל החומרים ובכלל זה חומרי הגמר כגון ריהוט, טפטים, וילונות, תאורה וכדומה * 

           לדאוג לנקיון במהלך היום בתקופת השיפוץ ובגמר * 

 

:מניעת הפתעות

 

לא ניתן לצפות את הכל מראש ויש לקחת בחשבון תמיד  הפתעות שיכולות לצוץ

כגון ספק שלא עומד בלו"ז או הוצאות נוספות שלא נצפו
ולכן בכדי להמנע תמיד יש להכין תכנית אסטרטגיה נוספת

.ספק חלופי שיכול לעמוד בלוחות זמנים קצרים

בתכנון התקציב מומלץ לקחת בחשבון לפחות עוד כ- 20% נוספים על הוצאות לא צפויות

 

המידע באתר אינו בגדר ייעוץ או המלצה לפעולה. השימוש במידע הוא באחריות המשתמש בלבד ואינו מחליף 

bottom of page